Demo

3D Office

3D Office - Demo

Genom att vi tar hjälp av 3D renderingar kan vi skapa en virtuell visning av ett kommande projekt som ännu inte är producerad, det skapar möjlighet att nå ut i ett tidigt skede till prospekts som kan ta del av en digital visning.

Vi bäddar in kompletterande uppgifter i presentationen för att låta anvädarna ta del av material som finns tillgängligt till projektet för att skapa en informativ presentation. Detta kan vara bilder, film, externa länkar, inbäddade websidor och ljud mm.

Vill ni göra en personlig visning av projektet till kund? Inga problem. Vi har lösning för att kunna genomföra en personlig visning där båda parter kopplas upp mot varandra och kan ha ett virtuell möte där man tillsammans går igenom projektet. Vissa funktioner i detta demo är inaktiverade, som till exempel länkar till externa sidor.

Vi har även i detta demo valt att ha en digital förinspelad guide för att visa möjligheter med att komplettera med video.

Med detta demo vill vi visa möjligheterna av att kunna presentera lokaler/bostäder som ännu inte är producerade med hjälp av 3D-renderade bilder.

3D Office

Demo

Escape Room Promotion

Projekt

Escape Room

Projekt

Påskjakten

Projekt

Lake Cottage

Demo