Virtual Tour

Escape Room

Escape Room.

Tillsammans med Navet Science Center Borås skapade vi ett virtuellt Escape Room som bygger på en idé från Navet. Tanken med projektet var att ge elever möjlighet att på distans besöka och utföra uppdrag i Navets lokaler.

Vi skapade ett virtuellt Escape Room genom att fotografera olika rum hos Navet och placerade sedan i den virtuella presentationen dolda ledtrådar som eleverna fick leta efter, när man funnit en dold ledtråd fick man en uppgift att lösa som kunde vara matematik, kemi, astronomi m.m. När uppgiften var löst öppnades möjlighet att gå till nästa rum och när samtliga uppgifter var lösta öppnades en portal där avlutade äventyret genom att passare genom portalen.

Escape Room skulle även vara med på Vetenskapsfestivalen Göteborg så vi gjorde projektet i två språk, svenska och engelska.

 

Projekt: Escape Room
Kund: NAvet Science Center Borås
Länk: Ej tillgänglig